Prof.Dr. Erhan Pişkin ve grubunun yürütmüş olduğu tamamlanmış/sürmekte olan projeler

Ulusal Projeler

1.Pişkin, E., Özdural, A.R., Hemoperfüzyon kolonlarının optimizasyonu ve bu kolonların Türkiye’de üretilebilirliğinin araştırılması, TÜBİTAKProje, Proje No: MAG-462A, Ankara, 1978.
2.Pişkin, E., Hemoperfüzyon, TÜBİTAK Proje, Proje No: TAG-413, Ankara, 1993.
3.Pişkin, E., Oksijenatörler, TÜBİTAK Proje, Proje No: MAG-581, Ankara, 1985.
4.Pişkin, E., Haberal, M., Hemoperfüzyon: Klinik uygulamalar için kolonların hazırlanması, TÜBİTAK Proje, Proje No: TAG-557, Ankara, 1985.
5.Pişkin, E., Mikrotaşıyıcı destekli doku mühendisliği, TÜBİTAK Proje, Proje No: TBAG-825, Ankara 1992.
6.Denizli,A., Pişkin, E., PS Ağır metal giderimi için partiküller, TÜBİTAK, Proje No: MISAG-68, Ankara, 1994.
7.Mutlu, S.,Pişkin, E., Kandaki Oksijen Seviyesinin Ölçülmesi için Transkuten Elektrod Tasarım ve imalatı, TÜBİTAK, Proje No: EEEAG-AY/11, Ankara, 1994.
8.Tuncel, A.S., Pişkin, E., Degrede Olan ve Olmayan Örtü Materyalleri, TÜBİTAK, Proje No: SBAG-1242, Ankara, 1994.
9.Pişkin, E., TÜBİTAK-POLBİTEK Ünitesi, Ankara, 1996-1999.
10.Pişkin, E., Yumaşak ve Sert Doku Tedavisi ve Onarımı için Biyodegradable Biyomateryal Üretimi, TÜBİTAK Alt-Yapı Projesi, MİSAG-A-51, 2000 .
11.Pişkin, E., TÜBİTAK-BiYOMÜH Ünitesi (150 Milyar Bütçeli), Ankara, 2002-2005 (devam ediyor).
12.Erdem A. (Ege Üniv.)- Pişkin, E., Elektrokimyasal DNA Biyosensörlerinin Tasarımında Kullanılan Yeni Teknikler ve Uygulamaları, TÜBİTAK-TBAG-2233 (70 Milyar TL bütçeli), 2003-2005 (devam ediyor).
13.Pişkin, E.,COST Action 537 ile birlikte yürütmek üzere: Yetmezlik Nedeniyle Çıkarılan implantların Değerlendirilmesi, TÜBİTAK-COST Projesi, Yaklaşık 688 Milyar TL bütçeli, 2004-2008 (sunuldu).
14.Pişkin, E., Hücreye Gen, Kemoterapötik ve Radyoterapötik Ajan Aktarımı için Taşıyıcı Tasarımı ve Hücre Kültür Uygulamaları, H.Ü., Araştırma Fonu, Güdümlü Proje, (Yaklaşık 65 Milyar Bütçeli), 2002-2005 (devam ediyor).
15.Pişkin, E., Genetik Modifiye Mikroorganizmalarla Monoklonal Antibadi Üretimi, H.Ü., Araştırma Fonu, Güdümlü Proje, (Yaklaşık 550 Milyar Bütçeli), 2003-2006.
16.Pişkin, E., Sentetik Peptit Kütüphaneleri için PoliNIPAM-Aac kopolimerlerinin ve Bunların Model Amino Asitlerle Konjugatlarının Sentezi ve Karakterizasyonu, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 98.02.602.001, Ankara, 2000.
17.Koçum, C., Evren, V., Güldoğan Y., Pişkin, E., Proton Değişim Esaslı Yakıt Hücreleri için Yeni Membran Üretimi ve Prototip Yakıt Hücrelerinde Performanslarının Belirlenmesi, DPT Projesi, Yaklaşık 190 Milyar Bütçeli, 2002-2005 (devam ediyor).
18.Pişkin, E., Güldoğan Y., Eğri, S., Rezaev, Z., Reaktif Ekstrüzyon Yöntemiyle Maleik Anhidrit içeren Poliolefinleri Sentezi, Karakterizasyonu ve Protip Üretimi, POLiNAS, A.İ., Desteği ile, Yaklaşık 20 Bin ABD Doları Bütçeli, 2002-2004 (devam ediyor).
19.Pişkin, E.,DNA Çiplerinin Geliştirilmesi, DPT, yaklaşık 4 Trilyon TL bütçeli 2004-2007 (sunuldu).
20.Pişkin, E., TSE’de Biyoteknoloji Komitesi kurulma önerisi, 2004- (sunuldu)
21. Pişkin, E., …Yakıt Hücre Sisteminde Kullanılan Fonksiyonel Polielektrolit Nanokompozit Filmlerin Tasarımı, Sentezi, Teknolojisi ve Prototip Üretimi, DPT-Üniversitelere Ait ileri Araştırma Projesi Önerisi, Yaklaşık 700 Milyar TL, 2005-2007 (sunuldu)
22.Pişkin, E., … ÜSAM-KOSGEB-Biyomedikal Teknoloji/Biyoteknoloji (BTB) Uzman Analiz Laboratuvarı ORLAB Kurulması, 2004- (hazırlanılıyor).

Uluslararası Projeler

23.Pişkin, E., Chang, T.M.S., Urea Removal from Dialysate by Enzymatic Conversion and Gas Desorption, NATO Project No: 47. 80/D1, Ankara-Montreal, 1980-1981.
24.Pişkin, E., Hoffman, A.S., “Polymeric Carriers for Cell Culturing" NATO Project No: 86/740, Ankara-Seattle 1986-1988.
25.Pişkin, E., and Klinkmann, H., Falkenhagen, D., Surface Modification of Polyurethane Prosthetics, Ankara-Rostock 1990-1991.
26.Pişkin, E., and Gitnick, G./Dixit, V., Hepotocyte Culturing on Polymeric Carriers, Ankara-Los Angales , 1990-1992.
27.Pişkin, E., and Nikolaev, V., Coating of Activated Carbon Cloth with Biocompatible Polymers for Wound and Burn Dressing, Ankara-Kiev, 1990-1991.
28.Pişkin, E., Biodegradable Polymeric Biomaterials for Soft and Hard Tissue Repair and Replacement, NATO SfS Project, TU-BIOMAT, Ankara, 1996-2000.
29.R (Portekiz) et al.,Pişkin, E.,Network of Excellence: Novel Therapeutic Strategies for Tissue Engineering of Bone and Cartilage Using Second Generation Biomimetic Scaffolds, European Commision, 6th Framework Programme for Research, FP6-2002-NMP-1, Yaklaşık 15 Milyon Euro, 2004-2008 (başlamak üzere).
30.Barbucci, R. (italya) et al., Pişkin, E.,Action 537 : Improvement of Medical Devices in Clinical Practice from the Failure of the Explanted Prostheses Analysis, Yaklaşık 8 Milyon EURO, 2004-2008 (başladı).
31.Catapano, G., ... Pişkin, E., liver Cell Co-culture Technique on Nano-Bioengineerined Three-Dimensional Scaffolds in a Flow Bioreactor as an Alternative to Animal Models in Drug Testing, FP6-STREP, yaklaşık 3 Milyon EURO bütçeli, 2004-2008 (sunuldu).
32.Gogotsi, Y. (Drexel Univ., ABD), ... Pişkin, E., US-Mediaterranean Nanomaterials Institute (US-M Nano), NSF, 2004- (sunuldu).
33.Galaev, I. (Lund University, isveç), ... Pişkin, E., Smart Polymers for Selective Recognition of Biomolecules, Swedish International Development Cooperation Agency (SiDA), 2005-2008 (sunuldu).
34.Apparailly, F. (Fransa) ... Pişkin, E., Ex vivo Gene Based immunotheraphy for Autoimmune Disease: Genetic Antigen-Presenting Cell Manuplation for Induction of Tolerance in Rheumatoid Arthritis, FP&-STREP, 2004- (hazırlanıyor)
35.European Federation for Pharmacaeutical Sciences (EUFEPS), New Safe Medicine Faster, FP6, Network of Excellence, 2004- (hazırlığı yapılıyor)
36.AptaRes AG (Almanya), Pişkin.E., Dedection of Specific Molecules with Aptamers by Using AFM and QCM, 2003, Gizlilik anlaşması yapıldı ancak proje başlayamadı.
37.Pişkin.E.,… ÜSAM-Biyomedtek, Biosensors/Biochips for Detection of Pathogenic Microrganisms, yaklaşık 1 Milyon EURO bütçeli, FP6-Specific Support Actions (SSA), 2004 (hazırlanılıyor)

Uluslararası dergilerde makaleler

1.Ayhan, H., and Pişkin, E., Collagen Immobilization onto P(EGDMA/HEMA) Microbeads for Cell Affinity Systems, J.Bioactive & Compatible Polym., 15: 27-42, 2000.
2.Ayhan, H., Kesenci, K., and Pişkin, E., Protein A Immobilization and HIgG Adsorption onto Porous/Nonporous and Swellable HEMA-Incorporated PolyEGDMA Microspheres, J.Biomater. Sci.Polymer Edn. 11: 13-25, 2000.
3.Ayhan, H., Pişkin, E., and Gürhan, I., Attachment of 3T3 and MDBK Cells onto Poly(EGDMA/ HEMA) Based Microbeads and Their Biologically Modified Forms, ; font-family: Verdana; font-style: normal Art. Cells Blood Subs.,and Immob. Biotecl., 28: 155-171, 2000.
4.Denizli, A., Kesenci, K., Arıca, Y., and Pişkin, E., Dithiocarbamate Incorporated Monosize Polystyrene Microsphere for Selective Removal of Mercury Ions, React. & Function. Polym., 44: 235-243, 2000.
5.Kesenci, K., Fambri, L., Migliaresi, C., and Pişkin, E., Preparation and Properties of Poly(L-Lactide)/Hydroxyapatite Composites, J. Biomater. Sci. Polymer Edn., 11: 617-632, 2000.
6.Koçum, C., Zareie, M.H., Özer, F., and Pişkin, E., Observation of Nanoparticles and Film Formation by Scanning Tunneling Microscopy: Methylmethacrylate/Buthylmethacrylate Nanoparticles Prepared by Microemulsion, Colloid & Polym.Sci., 278: 587-590, 2000.
7.Demirgöz, D., Elvira, C., Mano, J.F., Cunha, A.M., Pişkin, E., and Reis, R., Chemical Modification of Several Starch Based Biodegradable Polymeric Blends. Effects on Water Up-take, Degradation Behaviour and Mechanical Properties, Polym. Degrad. Stabil., 70: 161-170, 2000.
8.Zareie, H.M., Bulmuş, V., Gunning, A.P., Hoffman, A.S., Pişkin, E., and Morris, V.J., Investigation of A Stimuli-Responsive Copolymer by Atomic Force Microscopy, Polymer, 41: 6723-6727, 2000.
9.Denkbaş, E.B., Seyyal, M., and Pişkin, E., Implantable 5-Fluororacil Loaded Chitosan Scaffolds Prepared by Wet Spinning, J.Membrane Sci., 172: 33-38, 2000.
10.Ural, E., Kesenci, K., Fambri, L., Migliaresi, C., and Pişkin, E., Poly(D,L-Lactide/e-Caprolactone) /Hydroxyapatite Composites as Bone Filler: Preparation and Characterization, Biomaterial., 221: 2147-2154, 2000.
11.Özer, F., Beşkardeş, O., and Pişkin, E., Methacrylate Based Nanoparticles Produced by Microemulsion Polymerization, J.Appl.Polym.Sci., 78: 569-575, 2000
12.Pekcan, Ö., Arda, E., Bulmuş, V., and Pişkin, E., Photon Transmission Method for Studying Film Formation from Polystyrene Latexes with Different Molecular Weights, J.Appl.Polym.Sci., 77: 866-874, 2000.
13.Arda, E., Özer, F., Pişkin, E., and Pekcan, Ö., Film Formation from Nanosized Copolymeric Latex Particles: A Photon Transmission Study, J.Colloid Interface Sci., 233: 271-279, 2001.
14.Pekcan, Ö., Arda, E., Kesenci, K., and Pişkin, E., Effects of Ageing on Latex Film Formation from Polystyre Particles: A photon Transmission Study, J.Appl.Polym.Sci., 79: 2014-2021, 2001.
15.Öktem, T., Seventekin, N., Ayhan, H., and Pişkin, E., Modification of PAN Fabrics by in Situ-Plasma Polymerisation Methods, Melliand, Textileberichte, Int.Textile Reports, 3: 51-53, 2001.
16.İenköylü, A., İimşek, A., İahin, F.I., Menevşe, S., Özoğul, C., Denkbaş, E.B., and Pişkin, E., Interaction of Cultured Chondrocytes with Chitosan Scaffold, J. Bioact.Biocomp.Polym., 16: 137-144, 2001.
17.Kozluca, A., Ayhan, H., Rabaud, M., and Pişkin, E., Biodegradable Biocomposite Non-woven Matrices Based on PDLLA- and Elastin-Solubilized Proteins/Elastin, J.Biomater.Sci. Polym. Edn., 12: 559-572, 2001.
18.Bulmuş, V., Patır, S., Tuncel, S.A., and Pişkin, E., Stimuli-Responsive Properties of Conjugates of Poly(N-Isopropyl Acryl Amide-co-Acrylic Acid) with Alanine, Glycine and Serine Mono-, Di- and Tri-peptides, J.Controlled Release, 76: 265-274, 2001.
19.Özer, F., Beşkardeş, M.O., Zareie, H., and Pişkin, E., Nanoparticles Carrying Hydroxyl Groups Produced by Microemulsion, J.Appl.Polym.Sci., 82: 237-242, 2001.
20.Ayhan, F., Ayhan, H., Pişkin, E., Tanyolaç, A., Optimization of Urease Immobilization onto Non-Porous HEMA Incorporated Poly(EGDMA) Microbeads and Estimation of Kinetic Parameters, Bioresources Technol, 81: 131-140, 2001.
21.Çeken, C., Ayhan, H., Bilgiç, S., and Pişkin, E., A New Embolization Agent: Embolization of the Kidneys with Ethyleneglycol dimethacrylate-Hydroxyethyl methacrylate Copolymer Microbeads, J. Bioact.Biocomp.Polym., 16: 1-11, 2001.
22.Denizli, A., Pişkin, E., Dye-Ligand Affinity Systems, J. Biochem. Biophy. Methods, 1512: , 2001.
23.David, G., Özer, F., Simionescu, B.C., Zareie, and Pişkin, E., Microemulsion Polymerization of Methacrylates Stabilized with Sodium Dodecyl Sulphate and Poly(N-Acethyleneimine) Macromonomers, Eur. J. Polym., 38: 73-78, 2002.
24.Ayhan, F., Ayhan, H., Pişkin, E., and Tanyolaç, A., Optimization of Urease Immobilization onto Non-Porous HEMA Incorporated Poly(EGDMA) Microbeads and Estimation of Kinetic Parameters, Bioresources Technol, 81: 131-140, 2002.
25.David, G., Özer, F., Simionescu, B.C., Zareie, H., and Pişkin, E., Microemulsion Polymerization of Methacrylates Stabilized with Sodium Dodecyl Sulphate and Poly(N-Acethyleneimine) Macromonomers, Eur. J. Polym., 38: 73-78, 2002.
26.Dinçer, S., Tuncel, A., and Pişkin, E., A Potential Gene Delivery Vector: N-Isopropylacrylamide-ethyleneimine Block Copolymers, Macromol.Chem.Phys., 203: 1460-1465, 2002.
27.Dinçer, S., Köseli, V., Kesim, H., Rzaev, Z.M.O., and Pişkin, E., Radical Copolymerization of N-Isopropylacrylamide with Anhydrides of Maleic and Citraconic Acids, Eur.J.Polym., 38: 2143-2152, 2002.
28.Mozafari, M.R., Reed, C.J., Rostron, C., Koçum, C., and Pişkin, E., Construction of Stable Anionic Liposome-Plasmid Particles Using the Heating Method: A Preliminary Investigation, Cell.Mol.Biol.Lett., 7: 923-927, 2002.
29.Koçum, C., Bulmuş, V., and Pişkin, E., Imaging of Poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid)-Amino Acid Conjugates with Scanning Tunnelling Microscopy, J.Bioact.Comp.Poly., 17: 239-250, 2002.
30.Köktürk, G., Serhatkulu, T.F., Pişkin, E., and Çakmak, M., Evolution of phase behavior and orientation in uniaxially deformed polylactic acid films, Polymer Eng. Sci., 42: 1619-1628, 2002.
31.Öktem, T., Seventekin, N., Ayhan, H., and Pişkin, E., Improving Surface-Related Properties of Poly(ethylene terephatalate)/Cotton Fabrics by Glow-Discharge Treatment, Indian J. Fiber & Textile Res., 27: 161-165, 2002.
32.Pişkin, E., Biodegradable Polymeric Matrices for Bioartificial Implants, Int.J.Artif.Organs, 25: 434-440, 2002.
33.Tuncel, A., Demirgöz, D., Patır, S., and Pişkin, E., A Novel Approach for Albumin Determination in Aqueous Media by Using Temperature- and pH-Sensitive N-Isopropylacrylamide-co-N-[3-(dimeyhlamino)-propyl]methacrylamide Random Copolymers, J.Appl.Poly.Sci., 84: 2060-2071, 2002.
34.Yavuz, H., Babaç, C., Tuzlakoğlu, K., and Pişkin, E., L-Lactide and e-Caprolactone Homo and Copolymer Films: Preparation and Degradation, Polym.Degr.Stab., 75:431-437, 2002.
35.Zareie, M.H., Dinçer, S., and Pişkin, E., Observation of Phase Transition of Thermo-Responsive Poly(NIPA)-PEI Block Copolymers by STM, J.Coll.Interface Sci., 251:424-428, 2002.
36.Saber, R., Mutlu, S., and Pişkin, E., Glow-discharge Treated Piezoelectric Quartz Crystals As Immunosensors for HSA Dedection, Biosensors Bioelectronics., 17: 727-734, 2002.
37.Saber, R., Mutlu, S., and Pişkin, E., Investigation of Complexation of Immobilized Metallothionein with Zn(II) and Cd(II) Ions Using Piezoelectric Crystals, Biosensors Bioelectronics., 17: , 2002.
38.David, G., Alupei, V., Simionescu, B.C., Dinçer, S., and Pişkin, E., Poly(N-Isopropylacrylamide)/ Poly(N-Acetylimino)ethylene] Thermosensitive Block and Graft Copolymers, Eur. J. Polym., 38: , 2002.
39.İenköylü, A., Ural, E., Kesenci, K., İimşek, A., Ruacan, İ., and Pişkin, E., Poly(D,L-Lactide/ Caprolactone)/Hydroxyapatite Ccomposites as Bone Substitute: An in vivo Study in Rats, Int.J.Artif.Organs, 25: 1174-1179, 2002.
40.Denizli, A., Say, R., and Pişkin, E., Removal of Aluminium by Alizarin Yellow-Attached Magnetic Poly(2-hydroxyethyl metacrylate) Beads, React.Func.Poly. 1: 2002.
41.Köktürk, G., Serhatkulu, T.F., M. Çakmak, M., Pişkin, E., Evolution of phase behavior and orientation in uniaxially deformed poly lactic acid films. Polymer Engineering and Science, 42, 8, 1619-1628, 2002.
42.Bulmuş, V., Patır, S., Tuncel, S.A., and Pişkin, E., Conjugates of Poly(N-Isopropyl Acryl Amide-co-Acrylic Acid) with Alanine Mono-, Di- and Tri-peptides, J.Appl.Polym.Sci., 88: 2012–2019, 2003.
43.Çehreli, M.C., İahin, S., Kesenci, K., Öztürk, S., Tuzlakoğlu, K., Ruacan, İ., Caner, B., Bozkurt, F., Pişkin, E., Biological Reactions to a Poly(L-lactide)-Hydroxyapatite Composite: A Study in Canine Mandible, Journal of Biomaterials Applications, 17: 265-276, 2003.
44.David, G., Alupei, V., Simionescu, B.C., Dinçer, S., Pişkin, E., Poly(N-isopropylacrylamide)/ Poly[(N-acethylimino)ethylene] Thermosensitive Block and Graft Copolymers, European Journal of Polymer, 39: 1209-1213, 2003.
45.Denizli, A., Say, R., and Pişkin, E., Removal of Aluminium by Alizarin Yellow-Attached Magnetic Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) Beads, Reactive and Functional Polymers. 55:99-107 2003.
46.Dinçer, S., Köseli, V., Kesim, H., Rzaev, Z.M.O., Pişkin, E., Radical Copolymerization of N-isopropylacrylamide with Anhydrides of Maleic and Citraconic Acids, European Polymer Journal, 38: 2143-2152 2003.
47.Duman, M., Saber, R., Pişkin, E., A new approach for immobilization of oligonucleotides onto piezoelectric quartz crystal for preparation of a nucleic acid sensor for following hybridization, Biosensors and Bioelectronics, 18: 1355-1363, 2003.
48.Gürpınar, Ö.A., Tuzlakoğlu, K., Onur, M.A., Tümer, A., Serdar, M.A., Ünal, N., Pişkin, E., BHK Cell Attachment and Growth on EDA-Plasma Treated Poly((L-lactide/Caprolactone) Biodegradable Films, J.Biomater.Sci., Polym.Ed., 14: 589-600, 2003.
49.Kesim, H., Rzaev, Z.M.O., Dinçer, S., Pişkin, E., Functional Bioengineering Copolymers. I. Synthesis and Characterization of Amphiphilic Poly(N-isopropylacrylamide-co-maleic anyhdride)jj and its Macrobranched Derivatives, Polymer, 44: 2897-2909, 2003.
50.Köseli, V., Rzaev, Z.M.O., Pişkin, E., Bioengineering Functional Copolymers.III. Synthesis of Biocompatible Poly[(N-isopropylacrylamide)-co-maleic anhydride)-g-poly(ethylene oxide)]/Poly (ethylene imine) Macrocomplexes and Their Thermostabilization Effect on the Activity of the Enzyme Peniciline G Acylase, Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry, 41: 1580-1593, 2003.
51.Özkara, S., Garipcan, B., Denizli, A., Pişkin, E., Histidine Carrying Pseudospecific Affinity Sorbent for Immunoglobulin G Isolation from Plasma in Column, Journal of Biomaterial Science: Polymer Edition., 1-16, 2003.
52.Pişkin, E., Molecularly Designed Water Soluble, Intelligent, Nanosize Polymeric Carriers, IPTS, 2003.
53.Saber, R., Pişkin, E., Investigation of Complexation of Immobilized Metallothionein with Zn(II) and Cd(II) Ions Using Peizoelectric Crystals, Biosensors and Bioelectronics, 18: 1039-1046, 2003.
54.İenel, S., Rzaev, Z.M.O., and Pişkin, E., Copolymerization of N-Phenylmaleimide with 2-hydroxyethyl and ethyl metacrylates, Polymer International, 52: 713-721, 2003.
55.Kalaycıoğlu, E., Patır, S., Pişkin, E., Poly(NIPA-co-MAH) Copolymers and Their Interactions with Human Immunoglobulin-G, Langmuir, 19: 9538-9541, 2003.
56.Denizli, A., Alkan, M., Garipcan, B., Özkara, S., Pişkin, E., A Novel Metal-Chelate Affinity Adsorbent for Purification of Immunoglobulin-G-from Human Blood Plasma, Journal of Chromatography B, 795:93-103, 2003.
57.Kazımoğlu, C., Bölükbaşı, S., Kanatlı, U., İenköylü, A., Babaç, C., Yavuz, H., Pişkin, E., A Novel Biodegradable PCL Film for the Tendon Reconstruction: Achilles Tendon Defect Model in Rats, The International Journal of Artificial Organs, 22: 804-812, 2003.
58.Güldoğan, Y., Eğri, S., Rzaev, Z.M.O., Pişkin, E., Comparison of Maleic Anhydride Grafting onto Powder and Granular Polypropylene in Melt by Reactive Extrusion, Journal of Applied Polymer Science, 92: 3675-3684, 2004.
59.Güven, G., Tuncel, A. Pişkin, E., Monosized Cationic Nanoparticles by Emulsifier Free Emulsion Polymerization and Their Characterization, Journal of Colloidal and Interface Science, 282: 708-715, 2004.
60.Türk, M., Dinçer, S., Yuluğ, I.G., Pişkin, E., In vitro Tansfection of HeLa Cells with Stimuli-Responsive and Polycationic Copolymers, Journal of Controlled Release, November, 96: 325-340, 2004.
61.Kocakulak, M., Küçüksaksu, S., Pişkin, E., Pulsatile Roller Pump Perfusion is Safe in High Risk Patients, International Journal of Artificial Organs, 27: 2004.
62.Pişkin, E., Molecularly Designed Water Soluble, Intelligent, Nanosize Polymeric Carriers, International Journal of Pharmaceutics, 2004.
63.Babaç, C., Güven, G., David, G., Pişkin, E., Microemulsion Polymerization of Methy lmethacrylate/Butylmethacrylate in the Presence of Macromers, European Polymer Journal, 2004.
64.Koçum, C., Kalaycıoğlu, E., Pişkin, E., Imaging of Poly(NIPA-co-MAH)-HIgG Conjugates with Scanning Tunneling Microscopy, Journal of Biomaterial Science, Polymer Edition, November, 2004.
65.Aydın, H., Çalımlı, A., Pişkin, E., Preparation of Microporous Scaffolds from Poly(L-Lactide/e-Caprolactone) Copolymers and Their Hydroxyapatite and Tricalcium Phosphate Composites in Supercritical Carbon Dioxide Media, J. Biocompatible and Bioactive Polymers, 2004.
66.Pişkin, E., Dinçer, S., Türk, M., Gene delivery-intelligent but just at the beginning Journal of Biomaterial Science, Polymer Edition, 2004.